Co bude na Vašem webu ?
Zkuste vyplnit formulář, mohl by Vám pomoci při formulaci Vašich požadavků. Kromě
kontaktního mailu a typu stránek nejsou údaje povinné. Sami si zvolte, co mi chcete
o Vašich stránkách v první fázi prozradit, údaje mohou být (kromě e-mailu a typu stránek ) fiktivní.

Vyplněný uložený formulář si přečtu a napíšu Vám, zda mám dostatek informací pro zpracování
návrhu stránek.
Jestli nemáte rádi vyplňování formulářů, pošlete mi svojí představu prostě mailem.
Základní informace
Vyplňte e-mail a typ stránek.
Tlačítkem Odeslat si zobrazte
formulář zvoleného typu.
Typ stránek
Váš e-mail
Jan Janata
Tvorba webových stránek
JanaNet.cz